Akademik Özgeçmiş

Öz geçmiş

Adı Soyadı                 : İbrahim Suat Öktem

Doğum tarihi ve yeri  : 25.03.1957 / Erzurum

Uyruğu                        : T.C.

Medeni hali                 : Evli, iki çocuklu

Ünvanı                         : Profesör Doktor

 

Öğrenim durumu    

Okul                                                                Yıl

İlkokul                      Alpdoğan                            1963-1968

Ortaokul ve Lise      Ertuğrul Gazi Lisesi / Bilecik   1968-1974

 

Derece                         Üniversite                         Alan                        Yıl

Y. Lisans                       Atatürk Üni                     Tıp Fakültesi              1975-1983

Pratisyen Dr.                Zorunlu hizmet SSK / Anamur / Mersin               1983-1985

Doktora                        Erciyes Üni                      Nöroşirürji                1985-1991

 

                                              Görevler

Görev Ünvanı                   Görev Yeri                                                Yıl

Araş. Gör. Dr.                   Erciyes Üni. Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD      05.07.1985-04.02.1991

Uzman Dr.                       Erciyes Üni. Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD       05.02.1991-15.07.1991

Öğretim Gör. Dr.               Erciyes Üni. Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD      15.07.1991-25.12.1991

Yrd. Doç. Dr.                    Erciyes Üni. Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD       25.12.1991-23.11.2001

Observer                          University of Cincinnati, Mdical Center,

                                      Department of Neurosurgery, Division of

                                      Pediatric Neurosurgery, Cincinnati, Ohio, USA   16.02.1999-09.04.1999

Doç. Dr.                          Erciyes Üni. Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD           23.11.2001-10.07.2009

Prof. Dr.                          Erciyes Üni. Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD           10.07.2009-

 

İdari Görevler

Görev Ünvanı                    Görev Yeri                                                             Yıl

Başhekim Yardımcılığı          Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri               24.08.2004-10.09.2008

Anabilim Dalı Başkanlığı        Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD         12.07.2006-16.12.2009

Genel Kurul Üyesi                Erciyes Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi   03.04.2009-03.04.2012

Danışma Kurulu Üyesi          Erciyes Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Bürosu      26.03.2010-26.03.2013

Fakülte Kurulu Üyeliği          Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi                                19.04.2011-19.04.2014

(Profesör Temsilcisi)            

Fakülte Kurulu Üyeliği           Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi                                21.04.2014-

(Profesör Temsilcisi)      

Yönetim Kurulu Üyeliği            Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakültesi                  23.11.2011-

(Profesör Temsilcisi)

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler ve aldığı görevler

 

Görev                                                                                                              Tarih

Türk Nöroşirürji Derneği-Pediatrik Nöroşirürji grubu aktif üyeliği                                 18.04.2003-

Türk Nöroşirürji Derneği-Pediatrik Nöroşirürji grubu üyelik komitesi başkan yrd.             07.04.2006-04.04.2008

Türk Nöroşirürji Derneği-Pediatrik Nöroşirürji grubu üyelik komitesi başkanı                   04.04.2008-01.05.2014

Türk Nöroşirürji Derneği Disiplin kurulu üyeliği                                                         19 Haziran 2010- 2012

Türk Nöroşirürji Derneği-Pediatrik Nöroşirürji grubu başkanlığı                                    01.05.2014-

Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği                                                       21 Haziran 2014-

 

Bilimsel Yayın Kurulu Üyelikleri

- Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi

- Fırat Tıp Dergisi

- Yoğun Bakım Dergisi

 

44’si yurt dışı, 37’i yurt içi olmak üzere 81 bilimsel yayını, 4’ü yurt dışı, 111’i yurt içi olmak üzere 115 Kongre bildirisi, 3 derlemesi, 4 kitapta toplam 6 adet bölüm yazarlığı bulunmakta, 1 adet bilimsel toplantı düzenlemiş, çok sayıda sempozyum, kongre ve kurslara konuşmacı olarak katkıda bulunmuştur.

 

Tabipler Odası

Bir çok kez Kayseri Tabipler odası Yönetim Kurulu Üyelikleri, Büyük Kongre Üyelikleri ve Onur kurulu üyelikleri görevleri yapmış, 02.05. 2012-27.04.2014 Yönetim kurulu Başkanlığı, 27 Nisan 2014 tarihinden itibarende Yönetim kurulu Başkanlığına 2. kez seçilmiştir.

 

Adres: Erciyes Üni. Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD Kayseri